​NIEUWS

ALV en Workshops

Over twee maanden is het zo ver: onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zaterdag 9 maart in Rotterdam! Tijdens de vergadering zal er gestemd worden over bestuursleden en bestuursposities. Daarnaast zullen actuele thema’s en onderwerpen besproken worden. In de middag hebben we ook dit jaar weer een mooie workshop voor jullie in petto. Van leden, voor leden: 

'Danstherapie en de Generieke Module VakTherapie’ 
door Lina Fuhrmann en Maartje Jaspers. 

De aanloop naar herziening van de GMVT is in volle gang. Het is van groot belang dat de danstherapie inbreng heeft in dit proces om onze plek binnen de verzekerbare zorg te verstevigen.
Daarom gaan we er in deze workshop mee aan de slag.
Daarbij willen wij vooral vertrekken vanuit de kennis van danstherapeuten zelf. De kernthema's danstherapie zoals deze naar voren kwamen In de eerste bijeenkomst co-creating a body of knowledge (September 2016). Hierin hebben de leden van de NVDAT tijdens een workshop kernthema’s in de danstherapie verzameld. Deze thema’s zullen nu ons vertrekpunt vormen om te verkennen hoe danstherapeuten kunnen aansluiten bij de GMVT en de daarin geformuleerde transdiagnostische visie.
Kunnen (aankomende) danstherapeuten zich vinden in de GMVT of hebben wij suggesties voor aanvullingen of wijzigingen? Wat mist er? En waar kan de danstherapie zich profileren ten opzichte van andere disciplines? 
Middels korte presentaties, begeleide opdrachten, uitwisseling en sharing pogen we eerste antwoorden op deze vragen te krijgen.

Meer informatie vind je op het programma, inschrijven doe je via de FVB-site

 

Symposium NVDAT en 25-jarig jubileum

Op 24 november vindt alweer het 3e symposium van Co-creating the Body of Knowledge plaats. Dit keer is het onderwerp trauma en wordt belicht hoe trauma een grote rol speelt binnen de forensische psychiatrie en hoe de een slachtoffer in de daderrol terecht komt. Schrijf je snel in op de FVB-site! Klik op de flyer en het programma voor meer informatie.

        

 

Jaarverslag 2017

Hier vind je het jaarverslag van 2017. Je kunt informatie lezen over alle bestuurswerkzaamheden van afgelopen jaar en we geven toelicting op wat we komend jaar willen gaan doen. 

 

Nederlands publicatie over danstherapie


Wist je dat verschillende leden aan het werk zijn om een eigen hoofdstuk te schrijven voor het eerste Nederlandse Danstherapie boek? Najaar 2018 hebben wij namelijk een jubileumjaar. We bestaan dan 25 jaar.
In 2013 zijn verschillende leden begonnen met het opzetten van toen nog de Sectie danstherapie onder de Nederlandse Vereniging Creatieve Therapie waaronder Trudy van Peer, Sasja Quaadtvliet, Rosemarie Samaritter, Astrid Struijk en Renate Hoenselaar. In 2016 is de NVCT opgegaan in de Federatie Vaktherapeutische Beroepen en is de sectie danstherapie overgegaan naar de NVDAT. 
In het najaar van 2018 zullen wij dit 25 jarig jubileum vieren met de lancering van het eerste Nederlandse boek en een symposium. Houd de nieuwsbrieven en de sociale media in de gaten.