15 maart 2019 12:00 - 18:00

VVT Studiemiddag 2019 - ivm te weinig inschrijvingen is deze studiemiddag geannuleerd!

IVM TE WEINIG INSCHRIJVINGEN IS DEZE STUDIEMIDDAG HELAAS GEANNULEERD!!!

De VVT-commissie van de FVB organiseert weer een studiemiddag, deze keer met als thema 'Think outside the box!'

Lezing

Laurens Vreugdenhil, Psychiater en organisator kostendekkende Meetups in de Zorg. Verscheidene jaren werkzaam met verschillende doelgroepen in de GGZ. Hij zal ons in zijn interactieve lezing meenemen in een andere manier van zorg organiseren. Wat kunnen wij hiervan leren als vaktherapeuten? Waar liggen onze kansen? 

Zorg om de hoek 

"Momenteel is de zorg in beweging, maar hoe bewegen organisaties mee?

Dat is moeilijk als een organisatie ingericht is op een hiërarchisch model. Met een bestuur, een directeur, een clustermanager, afdelingsmanager en een teamleider. Die zullen dan moeten gaan kijken hoe zij straks geen werk meer zullen vervullen in een 'netwerk' model

van elkaars kennis en spullen delen. Daarom zullen huidige organisaties ook niet zo snel een nieuwe indeling gaan maken. Zij die daarover gaan, zullen zichzelf uiteindelijk moeten ontslaan. Daarom ben ik begonnen met een netwerkmodel voor zorg verlenen. Voldoen aan de vereisten van de inspectie en goede financiële huishouding. In lokale kringen van 5-7 ZZP-ers werkzaam in de zorg, die elkaar goed kennen in een postcodegebied werken. Waarbij zij elkaar treffen op Meetups lokaal in de wijk.

Er zijn drie soorten kringen: vrijwilligers, betaald niet verzekerd en verzekerde zorg. Met lokaal: een verantwoordelijkheid voor de zorgverlener in samenspraak met de zorgvrager. Precies zoals zorg ook bedoeld is. Terug naar de essentie."

Workshop klachtencommissie

Een klacht en dan?

In deze workshop gaan we kijken wat er gebeurt als je een klacht van een cliënt krijgt.  Er wordt kort iets verteld over de procedure bij de klachtencommissie maar ook over welk soort klachten er zijn, hoe ga je met een klacht om, wat moet je wel of juist niet doen en wat is de ervaring van de klachtencommissie toe nu toe?

De workshop wordt verzorgd door Marian Stroetenga (voorzitter van de klachtencommissie) en Josee van Braam (lid klachtencommissie).

Eigen inbreng en vragen worden op prijs gesteld.

Markt ‘Nieuwe kansen en mogelijkheden’ 

Iedere regiogroep is met belangrijke dingen bezig, maar de regiogroepen weten van elkaar niet wat ze aan het doen zijn, dat biedt mogelijkheden! Op deze markt zullen verschillende regiogroepen zich presenteren met datgene waarmee zij bezig zijn in hun regio. Denk daarbij aan profilering, professionalisering, aanbestedingen binnen de gemeente, acquisitie, websites, cliëntadministratie… Als VVT’er kun je snuffelen, appels met peren vergelijken, vragen stellen, uitwisselen, ideeën opdoen en op ideeën komen waar je eerder nog niet aan gedacht hebt.   

Wil jij ook op de markt staan? Meld je dan voor 1 februari aan bij Annemieke Ormel: annemieke@spelenderwijs-praktijk.nl 

Wat levert het op? Inspirerende uitwisseling en per regiogroep of per Marktkraam/thema 1 persoon gratis deelname aan de studiemiddag. Deze persoon kan zich dan aanmelden voor deze studiemiddag, na overleg met Annemieke Ormel, via info@vaktherapie.nl en niet via de FVB-website! 

Programma

12.00  Inloop met koffie en thee (foyer)
12.30  Welkom door commissie FVB-VVT (foyer)
12.40  Energizer/ plenaire activiteit (foyer)
13.00  Interactieve Lezing Laurens Vreugdenhil (theaterzaal)
14.15  Korte pauze (foyer)
14.30  Workshop klachtencommissie (theaterzaal)
15.45  Pauze met koffie en thee (foyer)
16.00  Markt ‘Nieuwe kansen en mogelijkheden’ (theaterzaal of foyer)
17.00  Borrel (foyer) en netwerken
18.00  Afsluiting

Kosten
Leden: € 27,50
Niet-leden: € 42,50

Locatie

Zimihc theater Wittevrouwen, Bouwstraat 55, 3572 SP te Utrecht. http://www.zimihc.nl/theaters/wittevrouwen/ 

Annulering
Bij afmelding na 8 maart 2019 wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.  

LET OP: Voor vaktherapeuten met kinderen: bij het uitgaan van deze flyer werd duidelijk dat er op 15 maart mogelijk een landelijke staking in het onderwijs komt. Helaas kunnen wij deze studiemiddag niet meer verplaatsen en hopen we dat je toch komt!

Registratie
Deze middag is geaccrediteerd met 4 punten door het Register Vaktherapie.

Inhoudelijke vragen over de studiedag?
Organisatie Studiemiddag FVB-VVT: Renate Hoenselaar, info@vaktherapiedans.nl  en Annemieke Ormel, annemieke@spelenderwijs-praktijk.nl