9 maart 2019 9:00 - 17:00

NVDAT ALV en Workshop

Op zaterdag 9 maart vindt de jaarlijkse NVDAT Algemene Ledenvergadering plaats in Rotterdam! Tijdens de vergadering zal er gestemd worden over bestuursleden en bestuursposities. Daarnaast zullen actuele thema’s en onderwerpen besproken worden. 
In de middag hebben we ook dit jaar weer een mooie workshop voor jullie in petto. Van leden, voor leden:

'Danstherapie en de Generieke Module VakTherapie’ door Lina Fuhrmann en Maartje Jaspers.

De aanloop naar herziening van de GMVT is in volle gang. Het is van groot belang dat de danstherapie inbreng heeft in dit proces om onze plek binnen de verzekerbare zorg te verstevigen.
Daarom gaan we er in deze workshop mee aan de slag.
Daarbij willen wij vooral vertrekken vanuit de kennis van danstherapeuten zelf. De kernthema's danstherapie zoals deze naar voren kwamen In de eerste bijeenkomst co-creating a body of knowledge (September 2016). Hierin hebben de leden van de NVDAT tijdens een workshop kernthema’s in de danstherapie verzameld. Deze thema’s zullen nu ons vertrekpunt vormen om te verkennen hoe danstherapeuten kunnen aansluiten bij de GMVT en de daarin geformuleerde transdiagnostische visie.
Kunnen (aankomende) danstherapeuten zich vinden in de GMVT of hebben wij suggesties voor aanvullingen of wijzigingen? Wat mist er? En waar kan de danstherapie zich profileren ten opzichte van andere disciplines?
Middels korte presentaties, begeleide opdrachten, uitwisseling en sharing pogen we eerste antwoorden op deze vragen te krijgen.

Kosten
NVDAT-leden €22,50
NVDAT-studentleden: €17,50
Niet NVDAT-leden: €25,00

Inschrijven kan tot 1 maart 2018 via de FVB-website.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleringskosten: €10,- Meld je af na 1 maart, dan worden de inschrijfkosten in rekening gebracht als administratiekosten.

Locatie
Codarts Rotterdam Kruisplein 26, 3012 CC, Rotterdam

Programma

09:00 – 09:30 uur: Inloop
09:30 – 12:00 uur: Algemene Leden Vergadering (ALV)
12:00 – 13:00 uur: Lunchpauze
13.00 – 13.15 uur: Inleiding door Rosemarie Samaritter
13.15 - 14.45 uur: Workshop Danstherapie en de Generieke Module VakTherapie
14:45 – 15:00 uur: Afsluiting
15:00 – 17:00 uur: Netwerkbijeenkomst bij Café de Doelen