23 november 2019 10:00 - 17:00

NVDAT Symposium 'Emotieregulatie'

Op 23 november zal in Rotterdam het jaarlijkse symposium van de NVDAT plaats vinden. 

Dit jaar staat in het teken van emotieregulatie. Naast dit thema hebben wij een programma gevormd dat ook toegankelijk en interessant is voor andere disciplines en vaktherapeuten vanuit andere media. 

Het ochtendprogramma bestaat uit een lezing welke gegeven zal worden door Paula Bartholomeus - Weerkamp. Paula is orthopedagoog en ontwikkelaar van de ReAttach® methodiek. Zij is als onderzoeker vanuit Universiteit Maastricht betrokken bij onderzoek naar de effectiviteit van ReAttach® bij chronische pijn en emotie-regulatie stoornissen. Zij zal tijdens de lezing dieper ingaan op het onderwerp emotieregulatie en de vertaalslag leggen naar ons als danstherapeuten. 

Het middagprogramma zal bestaan uit een workshop welke aangeboden zal worden door Christina Wintels - Fivian. Hierin zal zij dieper ingaan op emotieregulatie binnen danstherapie en beeldende therapie in een ervaringsgerichte vorm.  

Kortom, het beloofd weer een zeer interessante dag te worden!

Programma

09:30 – 10:00 uur: Inloop
10:00 – 10:15 uur: Inleiding door de voorzitter van de NVDAT
10:15 – 12:30 uur: Lezing door Paula Weerkamp-Bartholomeus ‘De dynamiek van emotie-regulatie stoornissen: it takes two to tango!’
Bij emotie-regulatie stoornissen raken betrokkenen en hun familieleden verstrikt in een intense relationele dynamiek.
U leert welke processen er bij de ontwikkeling van emotie-regulatie een rol spelen, zodat u kunt begrijpen welke mogelijkheden u als danstherapeut heeft om gezonde emotie-regulatie te bevorderen binnen relationele systemen. Wat zijn de valkuilen en waar liggen de kansen?

12:30 – 13:30 uur: Lunch
13:30 – 15:15 uur: Workshop door Christina Wintels-Fivian ‘Spannings-, Aandachts- en Affectregulatie als voorliggende interventies tot Emotieregulatie’.
Belichting vanuit het dansant en beeldend medium Danstherapie sluit zonder woorden te gebruiken aan bij het reguleren van emoties. Hoe de therapeut of hulpverlener het eigen lichaam neerzet, wel of niet in beweging, is cruciaal om bijvoorbeeld ontspanning bij de cliënt te kunnen creëren. De workshop laat zien hoe je als professional in stappen kunt toewerken naar emotieregulatie. Hierbij zal, met behulp van een beeldend therapeut, de therapeuthouding voor zowel danstherapeuten als beeldend therapeuten belicht worden.

15:15 – 15:30 uur: Afsluiting
15:30 – 17:00 uur: Netwerkbijeenkomst bij Stadsbrasserie Rotterdam

Kosten
Tot 1 oktober vroegboektarief: Leden: € 105,= / Niet-leden: € 145,= 
Na 1 oktober: Leden: € 120,=  / Niet-leden: € 160,= 

Studenten: € 55,= (Geen vroegboektarief mogelijk)

Let op: Als tegemoetkoming voor de afschaffing van het Seniorregister doet de NVDAT de leden die dit betreft het volgende aanbod: twee symposia (van NVDAT) voor de halve prijs. Indien dat voor jou van toepassing is, neem dan contact op via info@vaktherapie.nl 

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij het Register Vaktherapie.

Annuleringskosten
De annuleringskosten zijn € 10,= 
Meld je af na 1 november, dan worden de deelnamekosten in rekening gebracht als administratiekosten.