Belangenbehartiging

Portefeuillehouder Job Cornelissen aan het woord over belangenbehartiging bij de NVDAT (uit Jaarverslag 2016):
"Ik heb mij het afgelopen jaar bezig gehouden met het organiseren van schrijfgroepen die via een schrijftraining van het CPMO (Commissie Producten en Modulen) een interventie gaan beschrijven. Het zullen de eerste danstherapie producten zijn die volgens dit format beschreven worden. Op dit moment van schrijven staat er een schrijfgroep Ouderen en een schrijfgroep Trauma in de startblokken. We zullen dit schrijftraject samen gaan doen met een aantal schrijfgroepen van de NVBT om zo kosten te sparen.
 

Daarnaast heb ik een goed bezochte training Meetinstrumenten voor lichaamsgerichte therapieën georganiseerd , gegeven door Mia Scheffers en Marlies Rekkers. Dit was een leerzame en inspirerende dag, en ook goed om te zien dat zoveel collega’s hier mee bezig willen zijn.
 

Mijn doelen, naast natuurlijk de lopende zaken, voor het komend jaar zijn om de schrijftraining en het begeleiden van de schrijfgroepen zo goed mogelijk te organiseren en coördineren . Dit heeft best wat voeten in de aarde om dat op de achterkant in goede banen te leiden. In het kader daarvan wil ik wel het volgende noemen:


Mijn werk als lid van het CPMO ga ik de tot aan de zomer afbouwen, om in juli daarmee te stoppen. Het wordt teveel om naast werk, privéleven en het bestuurswerk dit ook nog te doen. Het is wel belangrijk om een lid in deze commissie te hebben om zo dicht mogelijk bij de ontwikkeling van producten en modules te zitten en dit ook aan te sturen bij de vereniging. Daarom heeft Anke Michiels besloten deze functie van mij over te nemen. Wellicht ten overvloede, maar in de Generieke Module Vaktherapie die nu in de afrondende fase is wordt geen enkel product of module Danstherapie genoemd. Gelukkig gaan we nu wel starten maar we hebben daar wel een inhaalslag te maken. Voor de komende jaren zou het dus goed zijn als er een danstherapeut zitting heeft in het CPMO. Wie zou dit willen doen? Voor meer info kun je bij mij terecht.
 

Daarnaast lijkt er animo te zijn voor een nieuwe training Meetinstrumenten. Als dat klopt, en dat wil ik op de diverse NVDAT bijeenkomsten peilen, ook vandaag, dan wil ik er weer een in het tweede deel van 2017 organiseren.


Als laatste zou ik graag willen beginnen om rustig aan te inventariseren wie mij over drie jaar zou kunnen opvolgen. Ik stel mij vandaag nog voor drie jaar verkiesbaar maar weet al wel dat dit mijn laatste termijn zal zijn. Ik vind dat het over drie jaar ook een mooi moment is voor nieuw bloed en een frisse aanpak."

 

Handige documenten

Veel gestelde vragen en antwoorden aan de FBZ