Cao's

In 2011 zijn we als NVDAT - onder de FVB -  toegetreden tot de FBZ, de Federatie Beroepsorganisaties in de Zorg. Als FVB verzorgen we voor jou de collectieve belangenbehartiging. De FBZ verzorgt hiervan het arbeidsvoorwaardelijke gedeelte. De FBZ onderhandelt namens de beroepsverenigingen aan cao-tafels in de zorg over thema's als salaris, arbeidsduur, veranderende wet- en regelgeving, je zorgverzekering en je pensioen.


De FBZ zorgt voor de collectieve belangenbehartiging voor onder andere de onderstaande cao’s:

  • Ziekenhuizen
  • Gehandicaptenzorg
  • Verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg
  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Jeugdzorg
  • Gezondheidscentra
  • Universitaire Medische Centra
  • Nederlandse Universiteiten

Kijk hier voor een overzicht van veel gestelde vragen aan de FBZ.
 

Handige documenten