Functiewaardering


Het FWG (Functie Waardering Gezondheidszorg) is een instrument waarmee de zwaarte van een functie kan worden bepaald. Een functie wordt geanalyseerd en gewaardeerd op negen gezichtspunten en vergeleken met andere functies. Het resultaat van de functiewaardering is dat een rangorde in functies ontstaat (minste aantal punten tot meeste aantal punten). Functiewaardering geeft hiermee een basis om een functie in te delen in een bepaalde functiegroep. Cao-partijen bij de cao’s waar FWG wordt toegepast, onderscheiden 16 functiegroepen. Op basis van bepalingen in de cao worden de functiegroepen gekoppeld aan salarisschalen.


Voordat een functie kan worden gewaardeerd, moet er eerst een functiebeschrijving worden vastgesteld. De functiebeschrijving en de toepassing van het FWG 3.0-systeem vormen de basis voor de waardering van de functie. Om bruikbaar te zijn in FWG 3.0-verband dient de functiebeschrijving te voldoen aan de volgende uitgangspunten:

  • De functiebeschrijving moet inzicht geven in het doel van de functie, de plaats in de organisatie, de functie-inhoud en de functie-eisen.
  • De toelichting per FWG-gezichtspunt moet herkenbaar weergeven welke eisen de functie stelt.
  • De functiebeschrijving moet, conform de cao afspraken, een actuele weergave zijn van de daadwerkelijk uitgeoefende functie.
  • De functiebeschrijving moet door de directie zijn vastgesteld.

Als het gaat om inschaling van vaktherapeuten, dan gaan we als NVDAT uit van de FWG-functiereferentie voor vaktherapeuten.

 

Handige documenten

 

Handige linken