FVB in gesprek met FNV Zelfstandigen en FNV Zorg&Welzijn over de jeugdhulp

18 juli 2019

Op 12 juli 2019 hebben Terenja Dors (bestuurslid FVB, portefeuille belangenbehartiging) en Bob Spijker (FVB-JET) een gesprek gehad met de vakbonden FNV Zelfstandigen en FNV Zorg&Welzijn/Jeugdzorg over de problemen binnen de jeugdhulp die ook vaktherapeuten raken.

In eerste instantie was het doel om bij FNV Zelfstandigen aandacht te vragen voor de positie van de zelfstandigen binnen de jeugdhulp. FNV Zorg&Welzijn/Jeugdzorg onderneemt al veel acties op het gebied van Jeugdzorg. Er sloot ook een vertegenwoordiger van de HanzeHogeschool aan, waardoor de bijeenkomst een groter doel kreeg: hoe kunnen we meer aandacht krijgen voor de problemen die er liggen binnen alle sectoren in de jeugdhulp: GGZ, Jeugdzorg, GHZ en Zelfstandigen? Hoe betrekken we meer professionals bij de acties?

Problemen waar vaktherapeuten tegenaan lopen zijn:

  • Grote financiële tekorten bij gemeenten voor jeugdhulp
  • Aanbestedingen waardoor instellingen geen contract of laag budget krijgen
  • Hierdoor dreigen er banen te verdwijnen
  • Aanbestedingen waardoor zelfstandigen geen contract of laag budget krijgen
  • Slechte onderhandelingspositie van zelfstandigen ten opzichte van gemeenten
  • Administratieve druk (denk aan tijdschrijven, aanbestedingsprocedures, onderaannemerschap, keurmerken, PGB)

Op dit moment komt de actie vanuit FNV Zorg&Welzijn/Jeugdzorg met onder andere een staking op 2 september 2019. Deze staking is gericht op de tekorten, de aanbesteding en de werkdruk binnen de jeugdhulp. Kom als vaktherapeut ook naar deze staking en motiveer collega's om ook te komen. Jouw aanwezigheid heeft zin! FNV Z&W/Jeugdzorg-leden krijgen een stakingsvergoeding. FNV Zelfstandigen gaat waarschijnlijk hun leden ook een stakingsvergoeding bieden. Ben je lid van FNV GGZ? Je kunt hen mailen om te verzoeken of ook zij in actie willen komen.

Hier kun je volgen wat er op dit gebied door professionals uit de jeugdhulp samen met FNV georganiseerd wordt. 

Later zal nog verder worden gekeken wat FNV Zelfstandigen kan doen voor het verbeteren van de positie van professionals binnen de jeugdhulp. Wordt vervolgd!

 

 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht