Effectief werken in de jeugdsector: producten over alliantie, cliënt- en professionalfactoren

20 maart 2020

KenVaK heeft geparticipeerd in het ZonMw-programma 'Effectief werken in de jeugdsector: Algemeen werkzame factoren'. Binnen dit programma stonden de werkzame factoren binnen de jeugdsector centraal. Onlangs werden inzichten en aanbevelingen van deze studies gebundeld en wenselijke vervolgstappen geformuleerd voor het werkveld, onderwijs, beleid en onderzoek. Dit heeft een aantal producten opgeleverd die voor de praktijk bruikbaar zijn, te weten een rapportage, een factsheet voor cliënten, een factsheet voor hulpverleners en een animatievideo (ook beschikbaar met ondertiteling). 

KenVaK-onderzoekers hebben binnen dit ZonMw-programma met het project ‘Stay tuned’ onderzoek gedaan naar de werkalliantie binnen vaktherapie. Vanuit dit project is een alliantiemonitor ontwikkeld om de werkalliantie tussen jongere en vaktherapeut te meten. Deze monitor zal worden opgenomen in een database van het Nederlands Jeugdinstituut.

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht