Genomineerden Vaktherapie-prijs 2018 zijn bekend!

09 oktober 2018

Dit jaar wordt voor het eerst de Vaktherapie-prijs uitgereikt. Met deze prijs willen we als FVB bepaalde initiatieven of plannen extra waarderen. De prijs wordt elke twee jaar uitgereikt, dit jaar voor het eerst tijdens het FVB-congres op zaterdag 3 november 2018. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1.000,- om het idee, plan, project of de aanpak (verder) uit te voeren en daarnaast uit het kunnen inzetten van 25 uur aan expertise of helpende handen voor de uitvoering. Bovendien ontvangt de winnaar zelf een geldbedrag van € 250,-. Elke ronde heeft de Vaktherapie-prijs een thema. Het thema van de Vaktherapie-prijs 2018 is ‘Samenwerking’. Alle vaktherapeuten (leden en niet-leden) konden hun idee, plan, project of aanpak indienen om in aanmerking te komen voor deze prijs.

De jury bestaat deze ronde uit juryvoorzitter Pauline Zwart (voormalig voorzitter FVB-bestuur), Truus Jans (beeldend therapeut) en Rineke van Setten (dramatherapeut). De jury heeft de binnengekomen inzendingen beoordeeld aan de hand van de criteria en heeft uiteindelijk 3 inzendingen genomineerd voor de Vaktherapie-prijs 2018. Daarnaast heeft de jury één inzending een eervolle vermelding gegeven. De genomineerden pitchen hun inzending tijdens het FVB-congres op zaterdag 3 november 2018. Tijdens het congres kunnen de aanwezigen stemmen op de genomineerden. Het congres sluit af met de prijsuitreiking.

De genomineerden voor de Vaktherapie-prijs 2018 zijn (op alfabetische volgorde): 

 • Ellen Geens, Jolien Steemans en Louise Lurquin met ‘Alles wat je zegt is niet alles wat je voelt’
  Drie laatstejaars studenten vaktherapie (drama, beeldend en dans) hebben samen één vaktherapeutisch product ontwikkeld voor hun afstudeeronderzoek. Het gaat om een preventief groepsaanbod: een workshop voor scholen rondom het thema kanker voor jongeren tussen 12 en 16 jaar. Met dit aanbod wordt een moeilijk bespreekbaar onderwerp (kanker) bespreekbaar gemaakt. Ook wordt hierdoor helder waar jongeren ondersteuning kunnen zoeken, bijvoorbeeld bij de Toon Hermans Huizen (THH) in Limburg. De THH zijn opdrachtgever van de workshop en ook de Hogeschool Zuyd is betrokken.
   
 • Pim Hoek met ‘Ontwikkeling kennisnetwerk vluchtelingen en statushouders’
  In dit project gaat men een landelijk kennisnetwerk vormen van vaktherapeuten die een preventief en/of curatief therapieaanbod hebben voor vluchtelingen, asielzoekers en statushouders. Naast vaktherapeuten wil men ook partners betrekken die actief bezig zijn met deze doelgroep. Doel is het samenbrengen van vaktherapeuten en alle partners in dit werkveld. Dit om uiteindelijk kennis en expertise te delen, om samenwerkingsverbanden met externe organisaties te versterken en uit te breiden, om een plan van aanpak te ontwikkelen voor onderwijs, onderzoek en het ontwikkelen en onderbouwen van interventies en om een bijdrage te leveren aan onderzoek naar de waarde van de vaktherapeutische interventies voor deze doelgroep.

  De jury was verrast dat er 2 bestaande FVB Kennisnetwerken en 1 FVB Kennisnetwerk in oprichting hebben ingezonden. Vooraf zijn deze aan de FVB gelinkte netwerken niet van deelname uitgesloten. Gezien het niveau van de inzendingen en de bijdrage die het kan leveren om vaktherapie op de kaart te zetten, heeft de jury besloten deze keer deze inzendingen wel mee te nemen in de beoordeling. De jury realiseert zich dat deze netwerken een link met de FVB hebben en dat ze andere mogelijkheden hebben om financiering aan te vragen voor hun activiteiten.

   
 • Anne Vernooijs met ‘Dichtbij dagbesteding – Dagbesteding op Maat’

  Dichtbij Dagbesteding biedt kleinschalige dagbesteding op maat aan jongeren en (jong)volwassenen met psychiatrische problematiek met een normale tot bovengemiddelde intelligentie. Door de kleinschaligheid en individuele benadering worden in een veilige omgeving en in eigen tempo activiteiten ontwikkeld. Dit dient als uitgangspunt voor het vergroten van praktische vaardigheden, het zelfvertrouwen, de zelfontplooiing, de zelfredzaamheid en het oefenen van sociale vaardigheden. Er wordt multidisciplinair gewerkt met vaktherapeuten, pedagogische/agogische beroepen en organisaties. Dichtbij Dagbesteding richt zich op wat er wel lukt en op de specifieke talenten van de cliënt, waarbij vooral het genieten van het doen van de activiteit voorop staat. Dichtbij Dagbesteding gaat verder dan het bieden van een zinvolle dagbesteding. Het ontdekken van talenten en vervolgens het stimuleren en ontplooien van activiteiten op basis van deze talenten geven de cliënt zelfvertrouwen. Dit hervonden zelfvertrouwen leidt ook tot een beter functioneren op andere terreinen waar de cliënt eerder vastliep doordat zijn kracht wordt aangesproken.
   

Een eervolle vermelding is er voor José Bonekamp met ‘Hoepeltraining implementeren’. In het juryrapport kun je meer lezen over de inzendingen en het juryoordeel. Ben je bij het FVB-congres aanwezig, dan kun je die dag op één van de genomineerden stemmen. 
 

Deel dit via:
Terug naar het nieuwsoverzicht