Product- en moduleontwikkeling


De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) heeft als doelstelling het stimuleren van de ontwikkeling van interventiebeschrijvingen in de vorm van producten en modulen voor de verschillende vaktherapieën. De achterliggende visie is dat een interventiebeschrijving als een van de wegen in de cyclus van kennisontwikkeling een bijdrage kan leveren aan kwaliteitsverbetering van de vaktherapieën en daarmee tot een sterkere positionering van vaktherapie in Nederland. Het expliciteren van de veelal impliciete (individuele) praktijkkennis van de vaktherapeut in de vorm van een interventiebeschrijving is een belangrijke stap in de cyclus van kennisontwikkeling.
 

De commissie bestaat uit:

  • Voorzitter (namens de NVvMT): Rix van der Beek
  • NVBT: Gemmy Willemars
  • NVDAT : Anke Michiels
  • NVDT: vacant
  • NVvMT: Tom Abrahams
  • NVPMKT: vacant
  • NVPMT: Elly Pijnacker
     

Begeleiding bij het schrijven

De CPMO biedt ondersteuning bij het schrijven van producten en modulen. Je kunt bij de CPMO terecht met praktische vragen en advies betreffende het schrijven van een interventie, voorafgaand aan of gedurende het proces van beschrijven. De CPMO leest met je mee en voorziet jouw interventiebeschrijving van feedback. Voor meer informatie en ondersteuning kun je contact opnemen per e-mail: cpmo@vaktherapie.nl. De CPMO biedt ook uitgebreide trainingstrajecten aan schrijfgroepen.
 

Trainingen

Ook verzorgt de CPMO trainingen in het schrijven van interventiebeschrijvingen vaktherapeutische beroepen voor groepen auteurs, zowel voor de vaktherapeutische beroepsgroepen als voor vaktherapeutische vakgroepen in instellingen. Trainingen kunnen ‘op maat’ voor jouw instelling worden aangepast (workshops en schrijftrajecten verspreid over negen maanden). Neem bij interesse contact op voor informatie over de diverse mogelijkheden en kosten (e-mail: cpmo@vaktherapie.nl).
 

Handige documenten

Handleiding Interventiebeschrijvingen Vaktherapeutische beroepen