Register Vaktherapie

Om de kwaliteit te stimuleren en te waarborgen zijn criteria opgesteld waaraan een vaktherapeut moet voldoen om zich te registreren. De beroepsgroep van vaktherapeuten heeft deze kwaliteitscriteria in overleg met het werkveld opgesteld. Elke geregistreerde vaktherapeut houdt zich aan deze eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie. Op deze manier blijft een geregistreerde vaktherapeut altijd vakbekwaam.
Het beheer van het Register Vaktherapie is in handen van een onafhankelijke commissie binnen de FVB: de Registratiecommissie.

 

Het belang van registratie

Voor vaktherapeuten biedt het Register Vaktherapie een expliciete erkenning van hun beroepsmatige kennis en ervaring. Het Register markeert en versterkt zo de positie van de individuele vaktherapeut en kan een hulpmiddel zijn voor verdere professionele ontwikkeling.
Voor werkgevers is het Register een steun bij het opbouwen van een op kwaliteitsnormen afgestemd personeelsbestand en bij het opstellen van opleidingsplannen.
Voor vrijgevestigde vaktherapeuten is (kandidaat)registratie steeds belangrijker omdat zorgverzekeraars vaker alleen vergoeding toekennen aan (kandidaat)geregistreerde vaktherapeuten.

 

Ben je vaktherapeut en wil je je laten registreren?

Om in te kunnen schrijven in het Register Vaktherapie, moet je lid zijn van een beroepsvereniging die aangesloten is bij de FVB. Dit lidmaatschap staat borg voor het feit dat je een erkende opleiding tot vaktherapeut hebt gevolgd. Om vervolgens te kunnen registreren, moet je gedurende 5 jaar voldoen aan eisen op het gebied van werkervaring, bij- en nascholing, supervisie en enkele facultatieve activiteiten. Aan deze activiteiten worden punten toegekend. In totaal dien je een bepaald aantal punten te behalen om je te kunnen laten registreren. Kijk voor meer informatie op de website van het Register Vaktherapie.

 

Persoonlijk elektronisch registratiedossier

Elke geregistreerde vaktherapeut krijgt een persoonlijk elektronisch registratiedossier. Als geregistreerd vaktherapeut ben je zelf verantwoordelijk voor het invoeren van punten die je behaalt. Het Register Vaktherapie controleert de opgevoerde activiteiten van geregistreerde vaktherapeuten.

 

Aanvragen van accreditatie

Denk eraan dat alle activiteiten (supervisie, intervisie, scholing, profilering enzovoort) die je opvoert in je persoonlijke dossier, geaccrediteerd moeten zijn. Alle informatie over het aanvragen van accreditatie en de bewijslast is te vinden op de website van het Register Vaktherapie.
Denk er ook aan dat je tijdig accreditatie aanvraagt voor je bij- en nascholing als dit niet door de aanbieder gebeurt. Je kunt voor maximaal 1 kalenderjaar terug aanvragen. Dus in 2016 alleen voor scholing van ná 1 januari 2015.

 

Zoeken naar geregistreerde vaktherapeuten

Elke vaktherapeut die zich officieel heeft laten registreren, is opgenomen in het Register Vaktherapie. Je kunt in het Register zoeken naar een geregistreerd vaktherapeut in een bepaalde plaats of van een bepaalde discipline of je kunt op naam zoeken.