Vacatures & overzicht van taken

 

Vacatures Bestuursleden NVDAT en overkoepelende commissies, projecten etc

zie o.a. https://fvb.vaktherapie.nl/vacatures

 

Functie 

Gemiddelde tijdsinvestering 

Informatie

Meer info via 

Vergoeding 

 

Register Vaktherapie: 

 

Registratie

commissie 

 

Beoordelings

commissie 

 

Accreditatie

commissie 

1-2u p wk 

Beoordelingscommisie : De beoordelingscommissie heeft als belangrijkste doel het beoordelen van aanvragen om opgenomen te worden in het Register. Daarnaast beoordeelt deze commissie de aanvragen om geaccrediteerd te worden als supervisor. Accreditatiecommissie: De accreditatiecommissie heeft als belangrijkste doelen het accrediteren van bij- en nascholing en van intervisiegroepen.  

Register Vaktherapie: 

info@registervaktherapie.nl 

 

https://registervaktherapie.nl/organisatie/ 

vrijwilligers- en reiskosten 

vergoeding 

Visitatie

commissie FVB 

 

(vrijgevestigde danstherapeut) 

 

 

0-1u p.wk 

E-mails beantwoorden, stukken lezen, brainstormen over zaken die gevraagd worden zodat de hele commissie of het bestuur of de vaktherapeuten gevoed worden (maximaal 1 uur per 2 weken) 

 

Af en toe telefonisch contact met gevisiteerden 

Twee keer per jaar een avondvergadering op het FVB kantoor te Utrech

visitatie@vaktherapie.nl  

 

https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/45029/FVB-Commissie-Visitatie-zoekt-nieuwe-collega%27s 

 

Werkgroep PR Communicatie

1u p wk

In de werkgroep PR Communicatie help je mee met het organiseren van workshops, het op orde houden en maken van de (cliënten)website, social media en andere PR taken zoals kleine opdrachten (Wikipedia, flyer, …)

Lianne Versteegen

nvdat.pr.communicatie@vaktherapie.nl

vrijwilligers- en reiskosten

vergoeding

FVB Comissie Sociaal Beleid

1u p wk

De FVB-commissie Sociaal Beleid richt zich op het behartigen van belangen van individuele leden met betrekking tot FWG 3.0-kwesties en vragen over de cao. De commissie zoekt één of twee mensen. 

Kan iedereen deze functie vervullen? 

Ja. Enige affiniteit is handig, maar vooraf volg je een training bij de FBZ (Federatie voor beroepen in de zorg) die gericht is op het leren beschrijven van functies en het indelen volgens de FWG 3.0.  

Het is interessant om te zien met welke vraagstukken leden langskomen en om deze resultaatgericht te helpen oplossen. Met enige regelmaat overlegt de commissie ook over kwesties die mogelijk wat minder zwart/wit zijn. Daarnaast kunnen vragen die vaak terugkomen, aan de website worden toegevoegd. 

https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/58628/Vacature-FVB-commissie-Sociaal-Beleid 

Henk Aartsma (NVBT-voorzitter) via nvbt.voorzitter@vaktherapie.nl  

 

 

CPMO Feedback Cirkel

 

 

De Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO) is op zoek naar enthousiaste vaktherapeuten voor de feedbackcirkel van de CPMO. 

Als lid van de feedbackcirkel geef je feedback op interventiebeschrijvingen (producten en modules) in ontwikkeling. Je leest dus de nieuwste producten en modules in ontwikkeling, zowel van danstherapie alsook van andere vaktherapieën. Feedback geef je aan de hand van de handleiding die de CPMO heeft opgesteld. Dit doe je vanuit huis, via de mail, wanneer jij daar tijd voor hebt. 

De leden van de feedbackcirkel worden door de commissie begeleid in hoe men producten en modules van feedback kan voorzien. Deze begeleiding geschiedt door training (2x per jaar, ten kantore van de FVB, Utrecht Lunetten) en zal tevens voor een groot deel via de mail verlopen. 
Door een goed werkende feedbackgroep krijgen auteurs van producten en modules sneller respons, wat de ontwikkeling van interventiebeschrijvingen en kennisontwikkeling ten goede komt. Daar draag jij dan dus een steentje aan bij. 
Profiel/competenties: 
• Een feedbackcirkel-lid heeft ervaring als auteur in het schrijven van interventies, bij voorkeur in het schrijven in een van de huidige formats van de CPMO/FVB (Interventie basis of plusniveau).  
• Een feedbackcirkel-lid heeft bij voorkeur Master-niveau.  
• Een feedbackcirkel-lid dient overstijgend te kunnen denken/verbanden te kunnen signaleren en te kunnen zien of een interventie wat samenhang en onderbouwing betreft goed in elkaar zit.  
• Zij/hij is bereid tot het volgen van de bovengenoemde training gericht op het geven van feedback.

fvb.vaktherapie.nl/product-en-module-ontwikkeling. 

cpmo@vaktherapie.nl 

 

Je krijgt registerpunten: 2 p. per feedbackronde bij een product, 4p. per feedbackronde voor een module en voor iedere bijgewoonde feedbacktraining 3p.