Vacatures & overzicht van taken

 

Vacatures Bestuursleden NVDAT

Functie

Gemiddelde tijds-investering

Reageer voor

Meer info via

Vergoeding

Portefeuillehouder Kennisinnovatie

3u p wk

 

Rosemarie Samaritter:

nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl

€1000,- p.jr.

 

 

Overkoepelende Commissies, Projecten etc

zie o.a. https://fvb.vaktherapie.nl/vacatures

 

Commissie

Gemiddelde tijds-investering

Meer info via

Vergoeding

Comm. Richtlijnen

3u p wk

Rosemarie Samaritter:

nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl 

Meer lezen:

https://fvb.vaktherapie.nl/commissie-richtlijnen

 

€1500,- p.jr.

Register Vaktherapie:

- registratiecommissie

- beoordelingscommissie

- accreditatiecommissie

1-2u p wk

Register Vaktherapie:

info@registervaktherapie.nl

 

Beoordelingscommisie : De beoordelingscommissie heeft als belangrijkste doel het beoordelen van aanvragen om opgenomen te worden in het Register. Daarnaast beoordeelt deze commissie de aanvragen om geaccrediteerd te worden als supervisor. Accreditatiecommissie: De accreditatiecommissie heeft als belangrijkste doelen het accrediteren van bij- en nascholing en van intervisiegroepen.

http://registervaktherapie.nl/organisatie/

 

vrijwilligers- en reiskosten

vergoeding

Visitatiecommissie FVB

(vrijgevestigde danstherapeut)

0-1u p.wk

visitatie@vaktherapie.nl

·     E-mails beantwoorden, stukken lezen, brainstormen over zaken die gevraagd worden zodat de hele commissie of het bestuur of de vaktherapeuten gevoed worden (maximaal 1 uur per 2 weken)

·     Af en toe telefonisch contact met gevisiteerden

·     Twee keer per jaar een avondvergadering op het FVB kantoor te Utrecht

·     https://fvb.vaktherapie.nl/vacature/45029/FVB-Commissie-Visitatie-zoekt-nieuwe-collega%27s

 

 

 

Openstaande Taken NVDAT

Taak

Gemiddelde tijds-investering

Meer info via

 

Coördinator Zorgstandaarden en

Gen. Modules

1u p wk

Rosemarie Samaritter:

nvdat.kennisinnovatie@vaktherapie.nl "Regelmatig wordt de Portefeuillehouder Kennisinnovatie gevraagd om op Zorgstandaarden en Generieke Modules commentaar te leveren. (Bijv. Zorgstandaard ADHD/ Generieke Module Diversiteit, etc).

Het is van belang dat er specifiek gekeken wordt naar de inhoud van deze documenten in relatie tot het vakgebied van de danstherapeut / vaktherapeut. De Coördinator Zorgstandaarden en Gen. Modules heeft als taak het overzicht te houden over de inkomende vragen mbt deze documenten en NVDAT-leden die met de betreffende doelgroep / thema bekend zijn, te activeren deze te lezen en commentaar te leveren."

 

Werkgroep PR Communicatie

1u p wk

Lianne Versteegen

nvdat.pr.communicatie@vaktherapie.nl

In de werkgroep PR Communicatie help je mee met het organiseren van workshops, het op orde houden en maken van de (cliënten)website, social media en andere PR taken zoals kleine opdrachten (Wikipedia, flyer, …)

vrijwilligers- en reiskosten

vergoeding